Cha mẹ

Câu hỏi? Xin vui lòng gửi email jolynn.lopez@apsva.us.

Đăng nhập vào ParentVue

Kích hoạt ParentVue

Các gia đình mới sẽ nhận được Thư Kích hoạt sau khi đăng ký cho con bạn đi học tại APS. Khi bạn nhận được thư, hãy làm theo hướng dẫn trong thư hoặc xem video hướng dẫn bên dưới để giúp bạn kích hoạt, thiết lập và đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu bạn cần Thư kích hoạt mới, vui lòng liên hệ với văn phòng chính.

Sử dụng video này để kích hoạt và truy cập tài khoản ParentVue của bạn: Si hablas español, usa este video:

TXin cám ơn Trợ lý Hiệu trưởng Rivas tại Trường Tiểu học Barcroft đã chia sẻ hướng dẫn của bạn!

Gracias a Señora Rivas, en la Escuela Primaria Barcroft por compartir su video!

Xác minh trực tuyến

Sử dụng video này để được trợ giúp hoàn thành Biểu mẫu xác minh trực tuyến của bạn.

Nếu hablas español, usa video này.