Câu lạc bộ Project YES

Chào mừng đến với Trang web Câu lạc bộ CÓ của chúng tôi!

Dự án YES là một chương trình tư vấn thanh thiếu niên dành cho học sinh lớp 4 và 5. Người cố vấn của năm nay là Bà Groh, Bà Rubé, và Bà Tyson. Câu lạc bộ Project YES họp hàng tuần.


Liên hệ:

Cô Groh - deirdre.groh@apsva.us

Bà Rubé - marylou.rube@apsva.us

Cô Tyson - sarah.tyson@apsva.us


Kiểm tra xem chúng tôi đang làm gì bằng cách theo dõi chúng tôi trên Twitter Biểu tượng con chim trên Twitter@AbingdonYesClub hoặc xem một số hoạt động gần đây của chúng tôi bên dưới.

@AbingdonYesClub

Theo