Buổi hòa nhạc mùa đông của Abingdon

Nốt nhạc mùa đông

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong Buổi hòa nhạc mùa đông của Abingdon do các học sinh lớp 7 và lớp 7 trình bày vào Thứ Năm, ngày 00 tháng XNUMX. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc XNUMX:XNUMX tối.

Đánh dấu lịch của bạn để bạn không bỏ lỡ việc nghe nhạc ngày lễ tuyệt vời của sinh viên của chúng tôi. Các nhân viên âm nhạc đang tìm kiếm tình nguyện viên để giúp đỡ trong buổi hòa nhạc. Xin vui lòng liên hệ Rebecca Kim tình nguyện hoặc để biết thêm thông tin.

Những người biểu diễn sẽ đến lúc 6:15.