Tôn vinh ngày cựu chiến binh - ngày 10 tháng XNUMX

Trường Công lập Arlington sẽ tôn vinh Ngày Cựu chiến binh vào Thứ Sáu, ngày 10 tháng XNUMX. Sẽ không có trường nào dành cho nhân viên hoặc học sinh vào ngày hôm đó.

Tại sao chúng ta kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh?

Nhấp vào liên kết này để biết thêm thông tin về Ngày lễ Liên bang này

Cũng sẽ không có trường học cho học sinh vào Thứ Ba, ngày 7 tháng XNUMX cho Ngày Dự bị Lớp Giáo viên.