Đổi mới

Ngày 2 tháng 2016 năm XNUMX - Nhìn về phía trước: Sự phấn khích vẫn tiếp tục!

Công việc vẫn tiếp tục ở Abingdon và mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Gần đây, các công nhân đã dỡ bỏ bãi đậu xe cũ của chúng tôi và sẽ tiếp tục phá dỡ các khu vực cụ thể xung quanh trường, chẳng hạn như sân thể dục, sân khấu và bãi đậu xe hiện có. Trong những tuần tới, họ sẽ tiến hành lắp đặt bãi đậu xe tạm thời và […]

Ngày 18 tháng 2016 năm XNUMX - Chỉ khu vực Mũ cứng

Chà! Có rất nhiều công việc đang diễn ra tại Abingdon. Bây giờ nó là một khu vực xây dựng đóng cửa, có nghĩa là không ai được phép vào nếu không được phép, đội mũ cứng và giày bít mũi. Tôi chộp những bức ảnh này ngay từ bên ngoài hàng rào.

Blog đổi mới Abingdon

Kiểm tra ở đây thường xuyên để cập nhật về tiến độ cải tạo của Abingdon.