Chương trình tình nguyện viên Abingdon

APS yêu cầu tất cả phụ huynh tình nguyện trong tòa nhà phải hoàn thành Đơn Tình nguyện. Ngoài việc xác minh danh tính của người nộp đơn, cần phải tiêm vắc xin COVID 19 để đơn đăng ký được chấp thuận. Quá trình này mất khoảng một tuần để hoàn thành. Nếu bạn dự định làm tình nguyện viên trong trường năm nay, hãy nhớ hoàn thành Đăng ký Tình nguyện viên tại đây.