Giáo viên Abingdon Chia sẻ về Tích hợp Công nghệ

Việc sử dụng tích hợp công nghệ sáng tạo của Abingdon đã lan rộng khắp học khu vào mùa hè này khi các giáo viên từ khắp quận tham gia vào các cơ hội học tập kết hợp phát triển chuyên môn và hướng dẫn công nghệ theo mô hình. #DigitalAPS đã nêu bật cách các cơ hội chia sẻ giáo dục này nâng tầm chương trình giảng dạy của Summer Laureate. Một số giáo viên và học sinh Abingdon đã tham gia làm cho năm học hè APS này thành công rực rỡ! Jacqueline Firster, Điều phối viên Giải thưởng Mùa hè và Giáo viên Tài nguyên của Abingdon về Dịch vụ Năng khiếu, đã giúp chương trình bồi dưỡng APS tiếp thu và tích hợp việc sử dụng công nghệ có ý nghĩa, có ý nghĩa trong suốt chương trình giảng dạy dựa trên khái niệm. Công việc này được thực hiện trực tiếp từ việc đào tạo giáo viên tiên tiến và tích hợp đang được thực hiện tại Trường Tiểu học Abingdon.