Tháng: Tháng 7 2022

Đăng ký học viên mới ngay bây giờ!

Tùy chọn đăng ký: Trực tuyến. (Yêu cầu tải lên tài liệu và thiết lập một cuộc họp ảo hoặc trực tiếp với Nhà đăng ký APS.) Liên hệ với Cơ quan đăng ký trường Abingdon theo số 703-228-6650 để lên lịch hẹn hoặc nộp tài liệu đăng ký. Tại Trung tâm Tiếp đón APS (2110 Washington Blvd., tầng 1), Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Gọi 703-228-8000 (chọn tùy chọn 3 […]

Abingdon PTA

PTA của Abingdon là một nhóm phụ huynh và giáo viên tích cực và nhiệt tình làm việc cùng nhau để mang đến cho học sinh trải nghiệm tốt nhất có thể trong thời gian học tiểu học. Tham gia với chúng tôi!