Tháng: Tháng 6 2019

Abingdon Giành được Giải thưởng Cải tiến Liên tục của Hội đồng Giáo dục!

Xin chúc mừng, Abingdon! Trường chúng tôi đã giành được Giải thưởng Cải tiến Liên tục của Hội đồng Giáo dục năm 2019! Để đạt được Giải thưởng Thành tích Liên tục của Ủy ban Giáo dục, một trường học phải đạt được xếp hạng công nhận của tiểu bang về Được công nhận hoặc Được công nhận có Điều kiện và đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau để cải thiện thành tích về các chỉ số chất lượng trường học liên quan đến kiểm định: · Tích lũy […]