Tháng: Tháng Mười Hai 2018

Sáng kiến ​​Chánh niệm của Abingdon được giới thiệu trên Ảnh chụp nhanh

Ảnh chụp nhanh của tuần này nêu bật sáng kiến ​​về chánh niệm của Abingdon. Câu chuyện cung cấp một ví dụ mạnh mẽ về cách APS áp dụng chánh niệm vào việc dạy và học để giúp học sinh cải thiện sự phát triển xã hội và tình cảm cũng như sự phát triển nhận thức của họ. Để tìm hiểu thêm về chánh niệm và nó giúp ích như thế nào cho học sinh và giáo viên, hãy tải xuống tập 16 của […]