Tháng: Tháng Mười 2017

Tham gia cùng chúng tôi tại Hội chợ sách

Hội chợ Sách Abingdon năm nay sẽ được tổ chức vào tuần 10 - 13 tháng 11. Đêm Gia đình nổi tiếng của chúng tôi sẽ diễn ra vào Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 từ 5 - 10 giờ tối. Hội chợ sẽ mở cửa đến 12 giờ chiều ngày XNUMX và XNUMX để mua sắm sau giờ học. Abingdon PTA cung cấp tình nguyện viên cho nhân viên […]

Đêm thông tin nữ hướng đạo

Hãy đến để tìm hiểu thêm về việc tham gia Đội hướng đạo nữ Abingdon tại Đêm thông tin của họ - Thứ Ba, ngày 10 tháng XNUMX.

Lễ hội mùa thu của Abingdon

Đánh dấu lịch của bạn cho Lễ hội mùa thu Abingdon, dự kiến ​​vào thứ Sáu, ngày 20 tháng XNUMX!