Tháng: September 2017

Ngày chấm quốc tế: 15 tháng XNUMX

Abingdon kỷ niệm Ngày Quốc tế chấm với các hoạt động dạy chữ, nghệ thuật, tư duy phát triển và nhà sản xuất!

Đêm tựu trường

Back to School Night tại Trường Tiểu học Abingdon sẽ được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 13 tháng 7, bắt đầu lúc 00:6 tối. Có giữ trẻ miễn phí, đăng nhập lúc 30:XNUMX chiều.