Tháng: May 2017

Lễ kỷ niệm sự xuất sắc của APS - Thứ Ba, ngày 16 tháng XNUMX

Giáo viên và Nhân viên Hỗ trợ của năm 2017 của Abingdon, Jacqueline Firster và Donna Felipe, sẽ được vinh danh trong buổi lễ Kỷ niệm Sự xuất sắc vào lúc 6:30 chiều Thứ Ba, ngày 16 tháng Năm tại Trường Trung Học Washington-Lee. 

Đêm thư viện cuối cùng!

Đừng bỏ lỡ Đêm Thư viện cuối cùng trong năm vào ngày 9 tháng XNUMX!