Tháng: April 2017

Thử nghiệm SOL đã sẵn sàng

Các Bài Kiểm Tra Tiêu Chuẩn Học Tập của Virginia được lên kế hoạch cho các lớp 3 đến lớp 5. Các bài kiểm tra này sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày XNUMX tháng XNUMX.