Tháng: Tháng Mười 2016

Giải thích mọi thứ - Firster

Suy ngẫm: Tôi đã hoàn thành PD Giải thích mọi thứ. Tóm tắt: Giải thích Mọi thứ là một ứng dụng mà tôi đã kết hợp vào hướng dẫn của mình kể từ khi tôi bắt đầu học cách lật hướng dẫn cho học sinh của mình. Tôi thích ứng dụng này và luôn thấy nó rất hữu ích để tạo video hướng dẫn do giáo viên thực hiện khi tôi không thể tìm thấy video được tạo sẵn […]