Âm nhạc

Nhóm nhạc cụ của Abingdon

Giáo viên Âm nhạc của chúng tôi là Cô Kingsley, Cô Koesterer,Ông Klixbull.

Giáo viên dạy Nhạc cụ của chúng tôi là (sẽ sớm được công bố), Chuỗi và Ms Johnson, Ban nhạc. Tất cả học sinh đều tham gia các lớp học Nhạc cụ. Học sinh lớp 4 có cơ hội tham gia các lớp học violin hoặc Ban nhạc của Suzuki. Ở lớp 5, học sinh có thể tiếp tục chơi nhạc cụ từ lớp 4 hoặc chọn một nhạc cụ mới. Vui lòng xem trang thanh nhạc, violin hoặc ban nhạc để biết thêm thông tin cụ thể về khóa học.


Violin và dàn nhạc: Lớp 4 và 5

Giáo viên: TBA


Ban nhạc: lớp 4 và lớp 5

Giáo viên:  Alexis Johnson

(Nhấp vào tên giáo viên để được chuyển hướng đến email của họ.)