apsmain

Nhạc cụ

Thông tin về Nhạc cụ trường Tiểu học Abingdon

Giovanna Koesterer- giovanna.koesterer@apsva.us

Chương trình Nhạc cụ của Trường Công lập Arlington từng đoạt giải thưởng bắt đầu từ lớp 4 và tiếp tục với Dàn nhạc trung học cơ sở và trung học phổ thông.

  • Tất cả học sinh lớp 4 và lớp 5 đều học nhạc cụ.
  • Chúng tôi cung cấp cả Ban nhạc và Dàn nhạc
  • Mẫu cho thuê dụng cụ