Toán học

Huấn luyện viên Toán- Cô Penfield kelly.penfield@apsva.us

Huấn luyện viên Toán- Cô Tice estela.tice@apsva.us

Chuyên gia can thiệp toán học- Ms.Treadwell darcia.treadwell@apsva.us


Chương trình toán học tại Abingdon hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng toán học mạnh mẽ với sự hiểu biết, chiến lược giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp. Các giáo viên K-5 đang sử dụng các tài liệu chương trình giảng dạy mới được thông qua từ Houghton Mifflin Harcourt, Biểu thức Toán học. Huấn luyện viên Toán của Abingdon lập kế hoạch với các giáo viên, đồng giảng dạy trong lớp học của họ và làm việc với học sinh để đạt được mục tiêu hiểu sâu về nội dung toán học và tính thông thạo. Giáo viên và học sinh sử dụng nhiều chiến lược và tài liệu toán học khác nhau để đạt được mục tiêu đó.

 Thông tin và tài nguyên bổ sung:

Liên kết toán học

Các trang web dưới đây cung cấp các bài thực hành hấp dẫn và có giá trị với nhiều kỹ năng và khái niệm toán học cho học sinh lớp 5.  (Lưu ý: nhiều trang web sẽ không hoạt động trên iPad.)

Các địa điểm luyện tập SOL Toán cho lớp 3-5 -

các bài kiểm tra đã phát hành, câu đố trực tuyến và thông tin khác