Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy của Abingdon phù hợp với mục tiêu của Trường Công lập Arlington là dạy cho tất cả học sinh một lượng kiến ​​thức rộng, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, một hệ thống suy nghĩ hợp lý và sử dụng khả năng sáng tạo của cá nhân. Để xem Abingdon triển khai chương trình học như thế nào, hãy nhấp vào các lớp học riêng lẻ trong tab chương trình học.

Tìm hiểu thêm về Chương trình giảng dạy & Hướng dẫn APS