Nghệ thuật

Giáo viên mỹ thuật- Cô Muscarella lauren.muscarella@apsva.us

Giáo viên mỹ thuật- Cô Barnes allison.barnes2@apsva.us


Trong lớp học nghệ thuật, các sinh viên tại Abingdon thích làm việc với nhiều loại vật liệu và kỹ thuật thông qua việc sử dụng hội họa, vẽ, đồ họa và điêu khắc. Chúng tôi cũng nuôi dưỡng tài năng trong nghệ thuật và quá trình sáng tạo bằng cách công nhận các quá trình toán học liên quan để hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật, chẳng hạn như hình học, đo lường và đối xứng. Học sinh rất gắn bó và tự hào về tác phẩm nghệ thuật mà họ tạo ra trong lớp học nghệ thuật! Các kỹ thuật được giảng dạy phù hợp với các mục tiêu SOL của Virginia.

Những hình ảnh này cho thấy các tác phẩm nghệ thuật năng động được thiết kế bởi các sinh viên Abingdon. Học sinh đã đo đạc bằng thước kẻ, cắt các hình dạng hoàn hảo, tạo ra các thiết kế có đường đối xứng, sử dụng giấy kẻ ô vuông để phóng to và vẽ một thiết kế, và sử dụng không gian âm và dương để tạo ra kích thước. Các sinh viên đã đưa ra một sản phẩm bằng cách sử dụng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, suy nghĩ phản biện và thể hiện bản thân.