Lớp hai

Đội hạng hai của Abingdon


Emily Bennett - emily.bennett3@apsva.us

Sara Edmonds- sara.edmonds@apsva.us

Rebecca Madrona - rebecca.madrona@apsva.us

Chelsea Sachse - chelsea.sachse@apsva.us

Lori Willden- lori.willden@apsva.us

Jillian Cimilluca- jillian.cimilluca@apsva.us

Helen Ryan- helen.ryan@apsva.us

Kim Chi Crittenden- kim.crittenden@apsva.us

Jeremy Blaine- jeremy.blaine@apsva.us

Lauren Meehan- lauren.meehan@apsva.us


@ Abingdon2nd

Abingdon2nd

Abingdon lớp 2

@ Abingdon2nd
RT @ STEM_K12: ❤️my @AbingdonGIFT phi hành đoàn! Đó là rất nhiều niềm vui @Oprah trong một ngày. Tham dự khóa đào tạo = rời khỏi với một @Ozobot.! Không thể đợi…
Xuất bản ngày 02 tháng 18, 3 46:XNUMX chiều
                    
Abingdon2nd

Abingdon lớp 2

@ Abingdon2nd
RT @MsMuscarellaArt: Hình ảnh dệt mặt động vật thật tuyệt! Các sinh viên đã nghiên cứu đặc điểm khuôn mặt của các con vật của họ để làm cho các con vật của họ trông r…
Xuất bản ngày 08 tháng 18, 3 14:XNUMX PM
                    
Theo


Học sinh lớp hai được đắm mình trong nhiều trải nghiệm học tập bằng cách sử dụng nhiều trí thông minh của mình để cải thiện tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề. Chương trình đọc của chúng tôi tập trung vào việc xây dựng các chiến lược để thúc đẩy khả năng đọc độc lập. Các tác giả trẻ của chúng tôi đang bận rộn viết sách của riêng họ trong khi mô phỏng kỹ năng của các tác giả đã xuất bản mà chúng tôi sử dụng làm văn bản cố vấn. Trong nghiên cứu xã hội và khoa học, học sinh và giáo viên đang học mô hình Thay đổi Giáo dục Thông qua Nghệ thuật (CETA) để chứng tỏ sự hiểu biết về các khái niệm khác nhau. Trong môn toán, học sinh được sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để giải quyết vấn đề và thấy ứng dụng thực tế trong cuộc sống. Tất cả học sinh lớp 2 đều tham gia chương trình iPad 2: 1, nghĩa là học sinh làm việc theo cặp hoặc thay phiên nhau sử dụng iPad mà các em sử dụng trong ngày. Tập thể lớp XNUMX rất biết ơn sự ủng hộ không ngừng của các bậc phụ huynh và những người giám hộ.

DSC00520      DSC_0191