Lớp bốn

Đội hạng tư của Abingdon


Jennifer Crawford- jennifer.crawford@apsva.us

Katie Kooiman- katie.kooiman@apsva.us

Natalie Hummel- natalie.hummel@apsva.us

Rachel Murphy- rachael.murphy@apsva.us

Nicole Arratia-Walters- nicole.arratia@apsva.us

Amanda Smiley- amanda.smiley@apsva.us

Kim Chi Crittenden- kim.crittenden@apsva.us

Billie Cooper- billie.cooper@apsva.us 

Patricia Totten- Patricia.totten@apsva.us

Danna Samuels- danna.samuels@apsva.us 

 


Khám phá và Học hỏi!

Học sinh lớp XNUMX làm việc cùng nhau để khám phá các khái niệm mới trong môn Khoa học xã hội theo cách tích hợp nghệ thuật, viết và lịch sử. Mô tả ở đây là học sinh viết kịch bản những ý tưởng mới mà họ khám phá được thông qua việc đọc chung. Làm việc cùng nhau theo cách này cho phép học sinh khám phá những từ vựng mới có thể làm cho văn bản trở nên khó hiểu. Kịch hóa một câu chuyện và thể hiện những ý tưởng mới qua thơ ca làm cho việc học tập trở nên thú vị và trao quyền cho học sinh làm chủ việc học của mình. Học sinh lớp bốn sẽ tiếp tục diễn xuất, biểu diễn, học tập và sáng tạo khi chúng thành thạo các kỹ năng quan trọng trong cả năm.