Lớp một

Đội cấp một của Abingdon


Nicole Jondahl- nicole.jondahl@apsva.us

Elizabeth Katz- elizabeth.katz@apsva.us

Lucille Amatos- lucille.amatos@apsva.us

Boae Kim - boae.kim@apsva.us

Claire Bondi- claire.bondi@apsva.us

Maria Smith - maria.smith@apsva.us

Lorena Reyes-Andrade- lorena.reyes@apsva.us 

Alison Tây- alison.west@apsva.us

Lauren Meehan- lauren.meehan@apsva.us

Meredith Rose- meredith.rose@apsva.us

 


Lớp Một Abingdon đầy… 

Tất cả học sinh lớp một đều học cách trở thành độc giả, nhà văn và nhà toán học độc lập hơn. Ở lớp một, chúng tôi dạy đọc thông qua mô hình hội thảo đọc sách, nơi tất cả học sinh đang đọc một cách độc lập trong những cuốn sách phù hợp với bản thân. Trẻ em có quyền lựa chọn những cuốn sách chúng đọc và sau khi đọc luôn chia sẻ cuốn sách của chúng với bạn đời. Giáo viên hướng dẫn trong các bài học nhỏ, hội thảo cá nhân và các nhóm đọc có hướng dẫn.

188

Học sinh lớp một cũng tham gia vào hội thảo viết. Học sinh được lựa chọn chủ đề viết và được hướng dẫn cách viết ở các thể loại khác nhau cũng như cách chỉnh sửa bài viết của mình cho đúng ngữ pháp và chính tả. Sau đó, học sinh “xuất bản” bài viết tuyệt vời của mình và thêm sách vào thư viện lớp học mà các em đã viết.

019

Trong môn toán, học sinh học các phép tính cộng và trừ cơ bản một cách dễ dàng, giải và viết các bài toán trong câu chuyện cũng như cách đếm tiền lẻ và cho biết thời gian. Học sinh học toán thông qua nhiều cách hướng dẫn cả nhóm và nhóm nhỏ. Thực hành các thao tác và trò chơi được xen kẽ với các nhiệm vụ trên giấy và bút chì để đảm bảo có sự hiểu biết cơ bản về từng khái niệm.

Học sinh Tốt nghiệp Đầu tiên tham gia Câu chuyện Đồ chơi nhỏ và Thơ ca trong Âm nhạc chỉ là một vài trong số các chương trình CETA để nâng cao khả năng học tập của các em. Lớp một là để trở thành những người học và suy nghĩ độc lập!

192