Гэр бүлийн нөөц

Зөв зохистой ашиглахын тулд гэртээ төхөөрөмжийг хэрхэн хянах вэ? Гэр бүлүүдэд нөөц бий юу?

APS нь манай бүх ангиудын дижитал иргэншил сургалтын хөтөлбөрийг олж авсан. Сургалтын хөтөлбөрөөр хангагдсан болно Нийтлэг мэдрэмжтэй медиа.Common Sense Media нь гэртээ технологи ашиглах талаар эцэг эхчүүдэд мэдээлэл өгдөг.
Та энэ талаар илүү их мэдээлэл олж авах боломжтой APS Дижитал сургалтын хуудас, эсвэл Абингдонтой холбоо барьж энэхүү шинэ сонирхолтой санаачлагыг хэлэлцэх болно.