Техникийн дэмжлэг

⚠️ Оюутныхаа APS гаргасан iPad-тай холбоотой асуудал гарах уу? Эдгээр алхамуудыг хийж үзнэ үү:

  1. WiFi & Global Protect at Home Steps ашиглах - Англи / Испани.
  2. Манай зааврыг дагана уу Гэрийн iPad-ийн тохиргоо хуудас.
  3. Хэрэв эдгээр сонголтууд нь асуудлыг шийдэж чадахгүй бол дараахь алдааг олж засварлах алхмуудыг дагана уу APS сүлжээнээс гаднах дэлхийн хамгаалалт Оронд нь.