Стандартад суурилсан үнэлгээний талаар илүү ихийг олж мэдэх

Энэ жил APS нь 11 сургуулийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад үнэлгээ өгөх, тайлагнахдаа стандартад суурилсан хандлагыг ашиглана. Тайлагнах энэхүү шинэ хэлбэр нь оюутнуудын сурч байгаа мэдлэг, ур чадварын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг багтаах болно. Стандартад суурилсан тайлан нь оюутнуудын ойлгодог зүйл дээр төвлөрдөг бөгөөд уламжлалт үсгийн ангийг ашигладаггүй. Стандартад суурилсан дадлага: Сургалт, сургалтын хамгийн сайн туршлагуудтай уялдуулах; Оюутны мэддэг, хийж чадах зүйлд анхаарлаа төвлөрүүл; Явцын талаар тодорхой мэдээлэл өгөх; оюутнуудыг хамруулах. Илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл энэ видеог үзнэ үү.