Абингдоны сайн дурын хөтөлбөр

APS нь барилгад сайн дурын ажил хийж байгаа бүх эцэг эхчүүд Сайн дурын ажилтны өргөдлийг бөглөхийг шаарддаг. Өргөдөл гаргагчийн биеийн байцаалтыг баталгаажуулахаас гадна COVID-19-ийн вакцинжуулалтыг баталгаажуулахын тулд шаардлагатай. Процесс дуусахад долоо хоног орчим хугацаа шаардагдана. Хэрэв та энэ жил сургуульд сайн дурын ажил хийхээр төлөвлөж байгаа бол бөглөнө үү Сайн дурынхны өргөдлийг эндээс авна уу.