Абингдон багш нар Техникийн интеграцийг хуваалцаж байна

Технологийн интеграцын шинэлэг хэрэглээ болох Абингдон энэ зун дүүргийн хэмжээнд тархаж, өнцөг булан бүрээс ирсэн багш нар мэргэжлийн хөгжлийн боломж, загварчлагдсан технологийн сургалтанд хамрагдлаа. #DigitalAPS нь зуны Лауреатын сургалтын хөтөлбөрийг дээшлүүлсэн эдгээр боловсролыг хуваалцах арга замын талаар тодрууллаа. Энэ жилийн APS зуны сургуулийг амжилтанд хүргэхэд хэд хэдэн Abingdon багш, оюутнууд оролцсон! Зуны Лауреатын зохицуулагч, Абиндонгийн Авьяаслаг үйлчилгээний нөөцийн багш Жаклин Ферстерс нь APS баяжуулах хөтөлбөрийг үзэл баримтлалд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд технологийн заах арга зүйг зөв ашиглах, нэгтгэхэд тусалсан. Энэ ажлыг Абингдон бага сургуулийн орчин үеийн багш нарын сургалт, нэгтгэлээс шууд авсан.