хөгжим

Абингдоны хөгжмийн зэмсэг

Манай Хөгжмийн багш нар Хатагтай Кингсли, Хатагтай Коестерер, болон Ноён Кликсбулл.

Манай хөгжмийн зэмсгийн багш нар (удахгүй зарлах болно), Мөр ба Хатагтай Жонсон, Band. Бүх оюутнууд хөгжмийн зэмсгийн ангиудад оролцдог. 4-р ангийн сурагчид Сузукид суурилсан хийлийн анги эсвэл Band-д хамрагдах боломжтой. 5-р ангид сурагчид 4-р ангиасаа эхлэн хөгжмийн зэмсгээ үргэлжлүүлж эсвэл шинэ хэрэгсэл сонгож болно. Хичээлийн талаар илүү тодорхой мэдээлэл авахыг хүсвэл дууны хөгжим, хийл, хамтлагийн хуудсыг үзнэ үү.


Хийл ба найрал хөгжим: 4, 5 -р анги

Багш: TBA


Хамтлаг: 4, 5-р анги

Багш:  Алексис Жонсон

(Багшийн нэрийг дарж имэйл рүү нь чиглүүлнэ үү.)