хөгжим

Абингдоны хөгжмийн зэмсгийн баг

Манай Хөгжмийн багш нар Хатагтай Кингсли, Хатагтай Коестерер, болон Хатагтай Муллинс.

Манай хөгжмийн зэмсгийн багш нар Хатагтай Кристин Гомез, Мөр ба Хатагтай Жонсон, Хамтлаг. Бүх оюутнууд хөгжмийн зэмсгийн хичээлд оролцдог. 4-р ангийн сурагчид Сузуки дээр суурилсан хийл хөгжмийн анги эсвэл хамтлагт оролцох боломжтой. 5-р ангид сурагчид 4-р ангиасаа зэмсгээ үргэлжлүүлж эсвэл шинэ хэрэгсэл сонгох боломжтой. Дууны дуу, хийл, хөгжмийн хамтлагийн хуудаснаас илүү тодорхой сургалтын талаар мэдээлэл авна уу.


Хийл хийл (Төслийн бэлэг), найрал хөгжим: 4, 5-р анги

Багш: Кристин Гомез


Хамтлаг: 4, 5-р анги

Багш: Алексис Жонсон

(Багшийнхаа нэрийг тэдний имэйлд дахин шилжүүлэхийн тулд дарна уу.)