нийгэм судлал

 


 

Абингдон дээр багш нар а Түүх шууд байна! нийгэм судлал заах арга. “Түүх амьд! гэдэг нь янз бүрийн сургалтын хэв маягтай оюутнуудад түүхийг “мэдрэх” боломжийг олгодог багш нарын ашигладаг сургалтын цуврал дадал юм. Эдгээр сургалтын аргуудыг боловсролын судалгаа, онолыг танхимын сургалтын бодит байдалтай нягт нямбай, нухацтай хослуулсан багш нар боловсруулсан болно. Ховард Гарднерын олон оюуны тухай онол, Элизабет Коэны хамтарсан бүлгийн ажлын талаархи судалгаа, Жером Брунерын спираль сургалтын хөтөлбөрийн тухай ойлголт нь Түүх шууд байна! хандлага ”(Түүх шууд байна! Олон төрлийн ангийн бүх сурагчдыг хамруулах, 2-р. Эд. [Багшийн сургалтын хүрээлэн, 1999], 3).
Нийгмийн судалгааг бид урлагийн интеграци, Амьдралын түүх, архитектур сурах дугуйгаар дамжуулан заадаг.