нийгэм судлал

Ноён Утли - stephen.utley@apsva.us


Египетийн фараонууд

Абингдон дээр багш нар а Түүх шууд байна! нийгэм судлал заах арга. “Түүх шууд! нь багш нар ашигладаг олон төрлийн сургалтын дадлага туршлага бүхий сурагчдад "туршлага судлах" боломжийг олгодог. Сургалтын эдгээр аргуудыг боловсролын судалгаа, онолыг ангийн заах бодит байдалтай хослуулсан багш нар боловсруулсан. Ховард Гарднерийн олон оюун ухааны онол, Элизабет Коэний хамтын ажиллагааны бүлгийн судалгаа, Жером Брунерийн спираль сургалтын хөтөлбөр нь онолын үндэс болсон юм. Түүх шууд байна! ойртох ”(Түүх шууд байна! Олон төрлийн ангийн бүх сурагчдыг хамруулах, 2-р. Эдний. [Багшийн сургалтын хүрээлэн, 1999], 3).
Нийгмийн судалгааг бид урлагийн интеграци, Амьдралын түүх, архитектур сурах дугуйгаар дамжуулан заадаг.