Зааварчилгааны хөтөлбөр

Абингдоны сургалтын хөтөлбөр нь Арлингтон хотын нийтийн сургуулиудын бүх оюутнуудад өргөн мэдлэг, үр дүнтэй харилцааны ур чадвар, сэтгэлгээний оновчтой систем, хувь хүний ​​бүтээлч чадварыг ашиглах зорилгод нийцүүлэх зорилготой юм. Абингдон сургалтын хөтөлбөрийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг харахын тулд сургалтын цонхны доорх анги тус бүр дээр дарна уу.

APS сургалтын хөтөлбөр ба зааварчилгааны талаар илүү ихийг олж мэдэх