Зааварчилгааны хөтөлбөр

Abingdon-ийн зааварчилгааны хөтөлбөр нь Арлингтон улсын сургуулиудын зорилго нь бүх оюутнуудад өргөн мэдлэг, үр дүнтэй харилцааны чадвар, оновчтой сэтгэхүй, хувь хүний ​​бүтээлч чадварыг ашиглах заах зорилготой нийцэж байгаа юм. Абингдон сургалтын хөтөлбөрийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг харахын тулд сургалтын хөтөлбөрийн таб дээрх хувийн ангиуд дээр дарна уу.

APS сургалтын хөтөлбөр, зааварчилгааны талаар илүү ихийг олж мэдэх