Оюутны үйлчилгээний баг

Абингдон оюутны үйлчилгээний баг

Сюзанна Батлер, Сургуулийн зөвлөх

suzanne.butler@apsva.us

Васти Делгадо, сургуулийн зөвлөх

vasthy.delgado2@apsva.us

Марианна Эллис, сургуулийн сэтгэл судлаач

marianne.ellis@apsva.us

Доктор Патт Жонс, Оюутны дэмжлэг үзүүлэх зохицуулагч

patricia.jones@apsva.us

Кейт МакГинн, зан үйлийн мэргэжилтэн

kate.mcginn@apsva.us

Сара Муллинакс, сургуулийн зөвлөх
sarah.mullinax@apsva.us

Маргарита Зкислер, сургуулийн нийгмийн ажилтан
margarita.zwisler2@apsva.us

товчлуур_ улаанАрлингтон Каунти Сэтгэцийн эрүүл мэндийн яаралтай тусламж: 703-228-5160

24 цагийн түргэн тусламжийн утас: 703-228-4256