Эмнэлэг

Клиникийн мэдээлэл

Гар утас: (703) 228-7737

Остин Хож, Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагч

Шэри Ватти, Сургуулийн эрүүл мэндийн тусламж

Коронавируст халдварын шинжилгээний мэдээлэл

Байнга ашиглагддаг маягтууд

  1. Эмийн зөвшөөрөл олгох маягт 2019
  2. ACE төлөвлөгөө
  3. Харшлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  4. Астма өвчний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Арлингтон Каунти сургуулийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний вэбсайт.