ርእስ I

ስለ መምህራን መረጃ የመስጠት መብት

የ 2015 እያንዳንዱ ተማሪ የተሳካው ሕግ (ESSA) በርዕስ I ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያሉ ወላጆች ስለልጆቻቸው አስተማሪዎች የተወሰኑ መረጃዎችን የመጠየቅ መብት እንዳላቸው ያረጋግጣል ፡፡ ስለ ልጅዎ መምህር የመጠየቅ መብት ያለዎት መረጃ-

ሀ. መምህሩ ኃላፊነት ላላቸው የክፍል ደረጃዎች እና የትምህርት ዓይነቶች የፈቃድ አሰጣጥ እና የፈቃድ አሰጣጥ መስፈርቱን / መሟላቱን / መሟላቱን / መሟላቱን ወይም አለመመጣጠን ፡፡

ለ. ለፈቃድ አሰጣጥ ብቁነት በተጣለባቸው መምህሩ በአደጋ ጊዜ ወይም በሌላ ጊዜያዊ ሁኔታ ውስጥ ማስተማር ይሁን

ሐ. የባችለላ የመጀመሪያ ዲግሪ የምስክር ወረቀት ወይም ዲግሪ 2018-19 በአሊሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች መፅሀፍ 32 በመምህሩ የተያዘው እና የምስክር ወረቀቱ ወይም ዲግሪው መስክ ነው ፡፡

መ. ተማሪው በባለሙያ አገልግሎት የሚሰጥ ከሆነ ወይም እንደዚያ ከሆነ ፣ የብቃት / መመዘኛዎቻቸው ስለእዚህ ርዕስ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ እባክዎን የልጅዎን ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ያነጋግሩ።

በማገገም ኦፕን-ላይ-ውጭ መረጃን ለመጠየቅ የወላጅ መብት

እያንዳንዱ የ 2015 የተሳካ ውጤት ሕግ (ESSA) ክፍል 1112 (ሠ) (2) በርእስ I ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ወላጆችን በ ESSA በተሰጡት ማናቸውም ግምገማዎች በተመለከተ ስለ State ወይም ስለ መከፋፈል ፖሊሲዎች በተመለከተ መረጃ የመጠየቅ መብት ፣ ሂደት ፣ ወይም ተማሪዎችን ከእንደዚህ አይነት ግምገማዎች የማውጣት የወላጅ መብት። በቨርጂኒያ የህዝብ ትምህርት ቤቶች የተመዘገቡ ሁሉም ተማሪዎች የሚመለከታቸው የስቴት ፈተናዎችን መውሰድ አለባቸው ፡፡ የቨርጂኒያ ህጎች አንዳንድ ጊዜ የቨርጂኒያ ግምገማዎችን በሚመለከት ለተማሪዎች “መርጠህ ውጣ ፖሊሲ” ተብሎ አይጠራም። ወላጆች ልጃቸው ከሚያስፈልጉት የቨርጂኒያ ግምገማዎች በአንዱ ወይም ከዚያ በላይ ለመሳተፍ ፈቃደኛ ካልሆኑ የተማሪው የስቴት ግምገማ ውጤት ዘገባ ተቀባይነት ላላገኘ ማንኛውም ፈተና የ “0” ውጤት እንደሚያንጸባርቅ ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ርዕስ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ እባክዎን የልጅዎን ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ያነጋግሩ ፡፡